VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Nhà trường thông báo về việc chuyển ngành, chuyển chương trình của sinh viên đối với học kỳ II năm học 2021 – 2022 như sau:

Những sinh viên có nguyện vọng chuyển ngành, chuyển chương trình thực hiện theo quy trình sau:

 1. Bước 1: Sinh viên điền đơn theomẫu, đơn phải có xác nhận của phụ huynh. (Chỉ áp dụng cho sinh viên năm 2 trở lên)
 2. Bước 2:
 3. a) Đối với đơn xin chuyển sang chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng:Sinh viên nộp đơn lấy ý kiến xác nhận tại văn phòng Khoa/ Bộ môn đang học và Khoa/ Bộ môn xin chuyển đến.
 4. b) Đối với đơn xin chuyển sang chương trình liên kết: Sinh viên nộp đơn lấy ý kiến xác nhận tại văn phòng Khoa/ Bộ môn đang học, Khoa/ Bộ môn xin chuyển đến và phòng Hợp tác Đào tạo Nước ngoài (O1. 614).
 5. 3.Bước 3: Sinh viên nộp đơn (đơn hợp lệ, đã hoàn tất các yêu cầu) và các giấy tờ cần thiết (nếu có) tại Phòng Đào tạo Đại học (O2. 708)trong thời gian từ ngày 18 – 29/10/2021 qua email pdtdh@hcmiu.edu.vn. Khi gửi sinh viên lưu ý ghi rõ  Họ tên, Mã số sinh viên
 6. Bước 4: Phòng Đào tạo Đại học thực hiện kiểm tra đơn theo quy định, trình Ban Giám hiệu xem xét và ban hành Quyết định đối với các sinh viên thỏa điều kiện chuyển ngành/ chương trình.Thời gian phản hồi kết quả từ ngày 29/11 – 03/12/2021.
 7. Bước 5: Các sinh viên được cho phép chuyển ngành/ chương trình sẽ nhận mã số sinh viên mới và tài khoản Edusoft qua email theo thời gian như đã thông báo.
 8. Bước 6: Đối với các sinh viên được cho phép chuyển ngành/ chương trình, sinh viên liên hệ các Phòng/ Trung tâm sau:
 9. a) Phòng Công tác Sinh viên (O1.105) để làm thẻ sinh viên mới.
 10. b) Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (O1. 312) để được chuyển đổi các tài khoản Student Email, My IU, Blackboard.

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các đơn vị và các sinh viên được biết để thực hiện.

         Trân trọng./.

——

* Sinh viên lưu ý:

 1. Sinh viên có thể tải mẫu đơn tại: http://onlinerequestoaa.hcmiu.edu.vn/

ID: MSSV (Mã số sinh viên)

Pass: DDMMYYYY (Ngày tháng năm sinh của sinh viên)

Sinh viên vào mục Forms -> Changing directions -> Tải mẫu đơn phù hợp với nguyện vọng của bản thân.

 1. Hiện tại vì tình hình COVID- 19 diễn biến phức tạp, sau khi thực hiện xong bước 1, sinh viên có thể gửi email về thư ký khoa theolink thông tin bên dưới để được hỗ trợ.