[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023

[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023 #announcement #k22 Đối tượng: sinh viên Khóa 2022 chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết với Đại học SUNY Binghamton được học Giáo dục Thể chất trong học

read more

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp học tại phòng A2.413 bắt đầu từ thứ hai, 15/03/2021

THÔNG BÁO          Nhà trường thông báo đến  sinh viên về việc chuyển các lớp tại phòng A2.413 qua các phòng học khác như sau: STT Thứ Tiết Mã MH Tên môn học Nhóm Họ và tên Phòng hiện tại Phòng thay thế 1 Hai 7-10 ENTP02 Intensive English 2- Twinning

read more