THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRONG KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến các Khoa/Bộ môn về một số quy định trong kỳ kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1, năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian và hình thức kiểm tra

Đối với các lớp sinh viên khóa cũ, sinh viên kiểm tra trực tuyến bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến ngày 13/11/2021.

Đối với các lớp sinh viên khóa 2021, sinh viên kiểm tra trực tuyến bắt đầu từ ngày 29/11/2021 đến ngày 11/12/2021.

2. Đối với sinh viên nợ học phí

Sinh viên nợ học phí từ 1.000.000 đ (Bằng chữ: Một triệu đồng) trở lên sẽ không xem được kết quả môn học trên Edusoftweb.

3. Đối với sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn

Sinh viên đóng học phí trễ sau ngày 26/10/2021 phải xuất trình biên lai đóng học phí hoặc giấy xác nhận đã đóng học phí từ hệ thống Edusoftweb khi tham dự kỳ kiểm tra.

Nhà trường đề nghị các Khoa và Bộ môn thông báo để các sinh viên và cán bộ coi kiểm tra biết và thực hiện nghiêm túc các quy định để tránh ảnh hưởng đến kỳ kiểm tra./.

Xem thông báo tại đây.