THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN NĂM NHẤT – KHÓA 2021 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN NĂM NHẤT – KHÓA 2021 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo thông tin về thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 đến sinh viên năm nhất – khóa 2021 như sau:

  1. Sinh viên khóa 2021 bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021 – 2022từ ngày 11/10/2021.
  2. Thời khoá biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022, được sắp xếp dựa trên chương trình đào tạo theo các trình độ Tiếng Anh của sinh viên. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân và xem TKB tại địa chỉ:http://edusoftweb.hcmiu.edu.vn, Sinh viên bấm vào Tab xem TKB, chọn tuần 11/10 – 17/10/2021 để xem TKB

-Tên đăng nhập: MSSV (Ví dụ: BABAIU21001)

– Mật khẩu: ddmmyyyy (Ví dụ: 10102003)

  1. Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, môn học, sinh viên vui lòngliên hệKhoa/Bộ môn để được tư vấn, hỗ trợ.
  2. Phương thức tổ chức giảng dạy – học tập: theo hình thức trực tuyến sử dụng phần mềm Zoom, MS Team,… có kết hợp tương tác với người học qua hệ thống Blackboard Learning/Blackboard Mobile của Nhà trường.Sinh viên đăng nhập Blackboard tại địa chỉ: https://blackboard.hcmiu.edu.vn/.

Mọi thắc mắc về tài khoản Blackboard, sinh viên liên hệ Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin để được hỗ trợ, email: ttdvcntt@hcmiu.edu.vn.

  1. Đối với môn Giáo dục Thể chất, Nhà trường cũng tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến như các môn học khác. Sinh viên xem thời khóa biểu môn Giáo dục Thể chất tại bảng bên dưới:
Mã môn học Nhóm Môn học Thứ Tiết
Physical Training 1
(PT001IU)
01 Aerobic 2 123
02 Aerobic 3 789
03 Aerobic 4 789
04 Aerobic 5 123
05 Võ thuật 2 123
06 Võ thuật 2 789
07 Võ thuật 3 123
08 Võ thuật 3 789
09 Võ thuật 4 123
10 Võ thuật 4 789
11 Võ thuật 5 123
12 Võ thuật 5 789
13 Võ thuật 6 123
14 Võ thuật 6 789
15 Võ thuật 7 123
16 Võ thuật 7 789
17 Võ thuật 3 789
  1. Đối với sinh viên có lịch thi Tiếng Anh đầu vào từ ngày 06/10/2021 đến hết ngày 09/10/2021: sinh viên chưa có tài khoản Edusoftweb và thời khóa biểu. Phòng Đào tạo Đại học sẽ cập nhật cho sinh viên sau khi có kết quả thi Tiếng Anh.
  2. Trường hợp sinh viên đăng nhập vào Edusoftweb, nếu có phát hiện sai sót về trình độ Tiếng Anh hoặc không có thời khóa biểu, sinh viên vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo Đại học trước 16g00 ngày 13/10/2021, theo địa chỉ liên hệ như sau:

o   Chị Tâm, email: tmttam@hcmiu.edu.vn.

o   Anh Sơn, email: dtson@hcmiu.edu.vn.

  1. Sinh viên chú ý thời gian các tiết học như sau:
Sáng Chiều
Tiết 1: 8h00 – 8h50 Tiết 7: 13h15 – 14h05
Tiết 2: 8h50 – 9h40 Tiết 8: 14h05 – 14h55
Tiết 3: 9h40 – 10h30 Tiết 9: 14h55 – 15h45
Tiết 4: 10h35 – 11h25 Tiết 10: 15h50 – 16h40
Tiết 5: 11h25 – 12h15 Tiết 11: 16h40 – 17h30
Tiết 6: 12h15 – 13h05 Tiết 12: 17h30 – 18h20