[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023

[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023

[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023
Đối tượng: sinh viên Khóa 2022 chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết với Đại học SUNY Binghamton được học Giáo dục Thể chất trong học kỳ II (theo chương trình đào tạo được thiết kế của các Khoa/Bộ môn).
Thời gian: Từ thứ Ba (28/02/2023) đến thứ Năm (02/03/2023), từ 8h00 đến 16h00 hằng ngày.
Clip hướng dẫn đăng ký môn học: https://www.facebook.com/watch/?v=1579059125857962&ref=sharing