[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023

[Announcement] Thông báo về việc đăng ký môn Thể dục cho K22, học kỳ 2, năm học 2022-2023 #announcement #k22 Đối tượng: sinh viên Khóa 2022 chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết với Đại học SUNY Binghamton được học Giáo dục Thể chất trong học

read more

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỂ ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỂ ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023 Căn cứ Thông báo số 29/TB-ĐHQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy định chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra của các chương trình đào

read more

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 – 2023 ANNOUNCEMENT ABOUT SCHEDULE ADJUSTMENT IN 1ST SEMESTER, ACADEMIC YEAR 2022-2023 Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên những vấn đề liên quan đến tuần điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ 1, năm học 2022-2023

read more

[Thông báo] Về việc dời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh để đăng ký luận văn tốt nghiệp học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) trong học kỳ II năm học 2021-2022 như sau: –         Do ảnh hưởng của dịch COVID kéo dài, sinh viên được miễn điều kiện tiếng Anh để đăng ký LVTN trong học kỳ II năm học 2021-2022 –         Thời gian nộp chứng chỉ

read more