CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Theo Kế hoạch năm học 2021-2022 do Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế phê duyệt ngày 06 tháng 9 năm 2021;

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh;

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên thông tin về Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 của trường như sau:

  1. Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 của Trường Đại học Quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
  2. Thời gian bắt đầu Lễ Khai giảng: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (thứ Bảy) theo chương trình buổi lễ đính kèm.
  3. Cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên theo dõi Lễ Khai giảng trực tuyến tại 02 địa chỉ sau:

Fanpage: facebook.com/IUVNUHCMC

Youtube: youtube.com/c/HcmiuEduVnIUVNU

Trường Đại học Quốc tế đề nghị các Khoa/Bộ môn, các đơn vị thông báo đến các cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên được biết để theo dõi Lễ Khai giảng. Các Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Quan hệ Đối ngoại, Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin tiếp tục phối hợp chuẩn bị cho buổi Lễ Khai giảng theo đúng chương trình./.

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian Nội dung
8:30 Giới thiệu đơn vị học thuật
8:45 Chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
8:50 Giới thiệu về Trường Đại học Quốc tế
8:55 Phát biểu của Hiệu trưởng
9:00 Chia sẻ của Tân thủ khoa và phụ huynh
9:05 Chia sẻ của diễn giả Nguyễn Phi Vân
9:10 Chia sẻ của Cựu sinh viên
9:15 Công bố học bổng tuyển sinh đại học 2021
9:25 IU in my eyes
9:30 Đánh trống chính thức Khai giảng năm học mới 2021-2022
9:35 Mini Games – Văn nghệ
9:45 Bế mạc
9:50

Giới thiệu đơn vị học thuật (tiếp theo)