ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CÁC NĂM

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CÁC NĂM

1. Điểm chuẩn THPT2.  Điểm chuẩn Kỳ thi Đánh giá Năng lực do Đại học Quốc tế tổ chức3. Điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 20204.  Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM