Thông tin chung 2021

Thông tin chung tuyển sinh đại học năm 2021 của trường Đại học Quốc Tế bao gồm phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và khối ngành tuyển sinh. 1. Phương thức xét tuyển Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây

read more