[Thông báo] Về  việc dời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh để đăng ký luận văn tốt nghiệp học kỳ II năm học 2021 – 2022

[Thông báo] Về việc dời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh để đăng ký luận văn tốt nghiệp học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) trong học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:

–         Do ảnh hưởng của dịch COVID kéo dài, sinh viên được miễn điều kiện tiếng Anh để đăng ký LVTN trong học kỳ II năm học 2021-2022

–         Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh sẽ được thay đổi thành 01 (một) tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp của sinh viên.

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến tất cả Khoa/Bộ môn và sinh viên được biết và thực hiện./.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây